Uspješno završen tradicionalni 8. Turnir na balota vatrogasaca Sinja. Od 52 takmičara najusješniji ove godine su bili Tihomir Šušnjara i Mario Ćurković koji su u finalu pobjedili Ivicu Uvanovića i Ivana Mravka.