Intervencije DVD Sinj, po vrsti, za 2017. godinu.

Mjesec
Vrsta intervencije
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno U %
TEH. INT. 11 5 8 2 5 3 4 2 7 5 2 0 54 15%
NA GRAĐ. OBJ. 11 0 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 20 5%
OTV. PR. 61 22 40 8 3 14 30 34 4 2 1 0 219 60%
OPOŽARENO-ha (30) (35) (161) (14) 0 (12) (1810) (2010) (0,1) (0,1) (0,2) 0 (4072)
OSTALE INT. 20 4 6 3 5 2 6 18 4 3 1 0 72 20%
UKUPNO 103 31 56 16 13 20 42 54 15 11 4 0 365 100%

TUMAČ: TEH.INT.(tehničke intervencije), NA GRAĐ.OBJ. (na građevinskim objektima),
OTV.PR. (otvoren prostor), OSTALE.INT. (ostale intervencije), U % (postotak).

INTERVENCIJE DVD-SINJ, PO VRSTI, U PERIODU 2006-2015

RED.

BR.

GODINA TEH.

INT.

GRAĐ.

OBJ.

OTV.

PROS.

Ukupno

u ha

OSTA-

LE INT.

UKUPNO
1. 2006. 37 23 83 ( 62) 74 217
2. 2007. 24 21 158 (1970) 58 261
3. 2008. 47 21 182 (1640) 90 340
4. 2009. 28 13 151 ( 90) 90 282
5. 2010. 54 27 90 ( 50) 80 251
6. 2011. 33 21 174 ( 285) 146 374
7. 2012. 65 20 177 ( 387) 164 426
8. 2013. 60 32 84 ( 48) 96 272
9. 2014. 57 28 44 ( 14) 76 205
10. 2015. 51 20 124 ( 45) 98 293
UKUPNO 456-15% 226-8% 1267-44% (4591) 972-33% 2921