Dana 06.06.2016.g DVD Sinj je sudjelovao u vatrogasnoj vježbi – gašenje požara otvorenog prostora, skupa sa Hercegbosanskim i Hrvatskim šumama.