POŽARNO PODRUČJE SINJ (PODRUČJE BIVŠE OPĆINE SINJ)

 

Bivša općina Sinj prostirala se od Vrlike na sjeverozapadu, do Kamenskog na sjeveroistoku te na jugu do Križica. Nalazi se između planina Dinara, Kamešnica i Svilaja. Dolinom koja je omeđena navedenim planinama teče rijeka Cetina (dužine 101 km od kojih najvećim djelom je na ovom području). To je područje na kojem, po zadnjem popisu stanovništva iz 2011.g. obitava 48.349 stanovnika na 1064 km2.

Preustrojem lokalne samouprave i uprave 1993.g. na ovom području nastala su 3 grada (Sinj, Vrlika i Trilj) i tri općine (Hrvace, Otok i Dicmo).

Po Odluci vatrogasne zajednice Splitsko-dalamtinske županije područje bivše općine Sinj svrstano je kao 7. Požarno (operativno) područje Sinj.

Stožerna vatrogasna postrojba bio je DVD-Sinj (od 01.12.2017.g. je JVP GRADA SINJA). Tu se nalazi i vatrogasni operativni centar (tu je i broj 193 za cjelo područje) i gdje postoji 365 dana, 24-sata dežurna smjena za intervencije.

 

1.OPĆI PODACI ZA GRADOVE I OPĆINE BIVŠE OPĆINE SINJ

 

REDNI
BR.

PODACI
JLS

BROJ
STANOVNIKA

POVRŠINA
(km2)

1.

SINJ

24.832

181

2.

VRLIKA

2.159

243

3.

HRVACE

3.653

210

4.

OTOK

5.468

95

5.

TRILJ

9.417

267

6.

DICMO

2.820

68

 

UKUPNO

48.349

1064

 

IZVOR: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, 2011.

 

2.PODACI ZA VATROGASNE POSTROJBE NA PODRUČJU BIVŠE OPĆINE SINJ

 

RED.

BR.

VATROGASNA

POSTROJBA

BROJ

VATROG.

(PROF.+DOBR.)

BROJ

VOZILA

TEL.

FAX.

E-MAIL

PREDSJEDNIK

ZAPOVJEDNIK

TAJNIK

1.

 

 

2.

JVP SINJ

 

 

DVD SINJ

18+0=18

 

 

0+20=20

8

 

 

5

821-110

824-098

jvpsinj@gmail.com

342-700

824-098

dvd-sinj@st.t-com.hr

FILIP KLARIĆ-K.

STIPE ANČIĆ

 

NENAD SESARDIĆ

STIPE ANČIĆ

IVICA KODŽOMAN


3.

VRLIKA

2+18=20

4

827-035

827-035

dvdvrlika@net.hr

BRANKO MARAS

ANTE TARLE

ANTE GABRIĆ

4.

TRILJ

3+17=20

7

832-293

832-293

dvdtrilj@gmail.com

MATE ČOTA

MLADEN KLARIĆ

MIHOVIL LATINAC

5.

DICMO

2+  8=10

2

837-309

837-466

dvd.svjakov@gmail.com

ANTE GABRILO

HRVOJE ROGULJ

BRANKO ZEBIĆ

 

UKUPNO

15+65=80

25

 

 

 

IZVOR: DVD-SINJ, 2015.

 

3. INTERVENCIJE VATROGASNI POSTROJBI S PODRUČJA BIVŠE OPĆINE SINJ

 

GODINA
VRSTA

INTEREVENCIJE

2008

2009

2010

2011

2012

TEHNIČKE

83

37

66

63

104

NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIM

29

24

34

34

35

OTVOREN PROSTOR

358

286

207

375

400

OSTALE

114

125

98

196

405

U K U P N O (PROSJEK=614 INT.)

584

472

405

668

944

IZVOR: DVD-SINJ, 2014.


VATROGASNE INTERVENCIJE POŽARNOG PODRUČJA SINJ

2006 – 2015

TABLICA 1.

 

GODINA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

UK.

%

VRSTA

INTERVENCIJE

TEHNIČKE

44

29

83

37

66

63

104

83

87

72

668

13

GRAĐ. OBJ.

29

25

29

24

34

34

35

40

36

28

314

6

OTV.PROST.

161

320

358

286

207

375

400

168

81

329

2685

51

OSTALE

90

79

114

125

98

196

403

160

136

160

1561

30

UKUPNO

324

453

584

472

405

668

942

451

340

589

5228

100

 

GRAFIKON 1.

GRAFIKON 2.

 

IZVOR: DVD-SINJ, 2016.

ZAPOVJEDNIK POŽARNOG PODRUČJA SINJ:

Stipe Ančić