POŽARNO PODRUČJE SINJ (PODRUČJE BIVŠE OPĆINE SINJ)

Bivša općina Sinj prostirala se od Vrlike na sjeverozapadu, do Kamenskog na sjeveroistoku te na jugu do Križica. Nalazi se između planina Dinara, Kamešnica i Svilaja. Dolinom koja je omeđena navedenim planinama teče rijeka Cetina (dužine 101 km od kojih najvećim djelom je na ovom području). To je područje na kojem, po zadnjem popisu stanovništva iz 2011.g. obitava 48.349 stanovnika na 1064 km2.

Preustrojem lokalne samouprave i uprave 1993.g. na ovom području nastala su 3 grada (Sinj, Vrlika i Trilj) i tri općine (Hrvace, Otok i Dicmo).

Po Odluci vatrogasne zajednice Splitsko-dalamtinske županije područje bivše općine Sinj svrstano je kao 7. Požarno (operativno) područje Sinj.

Stožerna vatrogasna postrojba bio je DVD-Sinj (od 01.12.2017.g. je JVP GRADA SINJA). Tu se nalazi i vatrogasni operativni centar (tu je i broj 193 za cjelo područje) i gdje postoji 365 dana, 24-sata dežurna smjena za intervencije.

1.OPĆI PODACI ZA GRADOVE I OPĆINE BIVŠE OPĆINE SINJ

REDNI
BR.
PODACI
JLS
BROJ
STANOVNIKA
POVRŠINA
(km2)
1. SINJ 24.832 181
2. VRLIKA 2.159 243
3. HRVACE 3.653 210
4. OTOK 5.468 95
5. TRILJ 9.417 267
6. DICMO 2.820 68
UKUPNO 48.349 1064

IZVOR: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, 2011.

2.PODACI ZA VATROGASNE POSTROJBE NA PODRUČJU BIVŠE OPĆINE SINJ

RED.

BR.

VATROGASNA

POSTROJBA

BROJ

VATROG.

(PROF.+DOBR.)

BROJ

VOZILA

TEL.

FAX.

E-MAIL

PREDSJEDNIK

ZAPOVJEDNIK

TAJNIK

1.

 

 

2.

JVP SINJ

 

 

DVD SINJ

18+0=18

 

 

0+20=20

8

 

 

5

821-110

824-098

jvpsinj@gmail.com

342-700

824-098

dvd-sinj@st.t-com.hr

FILIP KLARIĆ-K.

STIPE ANČIĆ

 

NENAD SESARDIĆ

STIPE ANČIĆ

IVICA KODŽOMAN

3. VRLIKA 2+18=20 4 827-035

827-035

dvdvrlika@net.hr

BRANKO MARAS

ANTE TARLE

ANTE GABRIĆ

4. TRILJ 3+17=20 7 832-293

832-293

dvdtrilj@gmail.com

MATE ČOTA

MLADEN KLARIĆ

MIHOVIL LATINAC

5. DICMO 2+  8=10 2 837-309

837-466

dvd.svjakov@gmail.com

ANTE GABRILO

HRVOJE ROGULJ

BRANKO ZEBIĆ

UKUPNO 15+65=80 25

IZVOR: DVD-SINJ, 2015.

3. INTERVENCIJE VATROGASNI POSTROJBI S PODRUČJA BIVŠE OPĆINE SINJ

GODINA
VRSTA

INTEREVENCIJE
2008 2009 2010 2011 2012
TEHNIČKE 83 37 66 63 104
NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIM 29 24 34 34 35
OTVOREN PROSTOR 358 286 207 375 400
OSTALE 114 125 98 196 405
U K U P N O (PROSJEK=614 INT.) 584 472 405 668 944

IZVOR: DVD-SINJ, 2014.

VATROGASNE INTERVENCIJE POŽARNOG PODRUČJA SINJ 2006 – 2015

TABLICA 1.

GODINA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UK. %
VRSTA

INTERVENCIJE

TEHNIČKE 44 29 83 37 66 63 104 83 87 72 668 13
GRAĐ. OBJ. 29 25 29 24 34 34 35 40 36 28 314 6
OTV.PROST. 161 320 358 286 207 375 400 168 81 329 2685 51
OSTALE 90 79 114 125 98 196 403 160 136 160 1561 30
UKUPNO 324 453 584 472 405 668 942 451 340 589 5228 100

 

GRAFIKON 1.

GRAFIKON 2.

IZVOR: DVD-SINJ, 2016.

ZAPOVJEDNIK POŽARNOG PODRUČJA SINJ:

Stipe Ančić