Vatrogasci operativnog područja Sinj na intervenciji otvorenog prostora, na Kamešnici, 14.12.2016.