JAČANJE SVIJESTI O PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI

Svjedoci smo zadnjih godina ekstremnim vremenskim uvjetima kao što su snježne padaline, poplave, olujni vjetar, požari otvorenog prostora.Sve su to prilike kada vatrogasci prvi djeluju na terenu pomažući stanovništvu. Iako ljudi mogu vrlo malo utjecati na vremenske prilike,moramo se što bolje pripremiti za aktivnosti kada se nepogode dogode. Zbog navedenog svijest o protupožarnoj preventivi kao i općenitopreventivi, daje najbolje rezultate. Jedan od vidova preventive je edukacija. Članovi DVD-Sinj i djelatnici JVP Sinj zajedno su krenuli uprojekt upoznavanja školske djece, za sada 5.-tih razreda, s opasnostima i načinima zaštite od navedenih ugroza. Smatramo da će permanentnoupoznavanje svih dobnih skupina stanovništva, naročito školske djece, dovesti do što boljeg razumijevanja ove problematike što će u konačnicidovesti do manje ljudskih žrtava i manje materijalne štete.