INTERVENCIJE DVD-SINJ u 2017.g.

Iza nas je jedna od najviše požarno opterećenih godina u zadnje vrijeme. Od požara osnovne škole u Sinju (01.01. u 00,25 sati kada je samo brzom intervencijom spriječene veća materijalna šteta) pa do pred kraj godine, vatrogasci nisu stajali s poslom. Samo u prva tri mjeseca imali smo 200 intervencija, najviše na otvorenom prostoru. To je bila uvertira za ljetni dio. Osim visokih temperatura (bilo je dana sa temperaturom od 430 C) veliki problem vatrogascima se činili jaki vjetar, nepristupačnost terena vatrogasnoj tehnici, veliki nagibi terena, minski sumnjiv teren, neobrađenost površina. Bilo je dana kada smo imali po 10 intervencija dnevno, po 4 istovremeno. Usprkos nepovoljnim uvjetima, velikim zalaganjem vatrogasaca, uspjeli smo svaku intervenciju odraditi u najkraćem mogućem vremenu, sa minimalnom štetom. Nismo dozvolili da izgori niti jedan nastanjeni građevinski objekt iako se požar u više navrata kretao između njih. Najbitnija stvar, nitko od stanovništva ni vatrogasaca nije ozlijeđen. Veliku pomoć prilikom gašenja svih požara pružalo nam je i lokalno stanovništvo, pripadnici HV, DIP-a, vatrogasne postrojbe iz cijele naše županije. Čelnici lokalnih općina/gradova bili su s nama na terenu i davali svaku potrebnu pomoć. Bilo je dana kada je na terenu bilo više od 200 gasitelja, 7 letjelica zračnih snaga, mnogo mještana, planinara, lovaca, djelatnika MUP-a,… Svi ujedinjeni u jednoj ideji, spasiti ljudske živote i opožarenu površinu smanjiti na najmanju moguću mjeru. Podaci relevantnih ustanova kažu da smo to uspjeli. Treba kazati da su naši vatrogasci usprkos velikom broju požara na svom prostoru išli u ispomoć na druga ugrožena područja Podgora, Cista Provo, Trogir, Split, Muć, Trogir, Hvar,…

Spomenuti ćemo samo neke intervencije: požar škole u Sinju, požari otvorenog prostora: Svilaja, Dinara, Vrdovo, Visoka, Vaganj, Kamešnica, Priorica, Maretići,…

U 2017.g. imali smo ukupno 365 intervencije, od toga na otvorenom prostoru 219 (najviše od kada se vodi statistika). Sudjelovala su 1480 vatrogasca sa 505 vozila i odradili 5225 radnih sati (ne računajući solidarne snage iz županije i HV). Ukupno opožareno je 4072 ha, najviše niskog raslinja.